تبلیغات در اینستاگرام

ما پیج اینستاگرام شما را مدیریت می کنیم. به زبان ساده از تولید تصاویر مناسب تا انتخاب هشتک های پرمخاطب مرتبط و افزایش فالور و دنبال کنندگان واقعی پیج اینستاگرامتان را انجام می دهیم.

تعرفه مدیریت پیج انستاگرام


ایران رادا

مدیریت پیج اینستاگرام

تبدیل پیج به تجاری

تعداد پست در ماه

تعداد استوری در ماه

افزایش فالور هدفمند ارگانیک

پایه

100

هزار تومان

بله

4

0

استاندارد

180

هزار تومان

بله

8

2

حرفه ای

350

هزار تومان

بله

20

4

فعال

800

هزار تومان

بله

50

10

بستن